Scratch Expert
Programming

Scratch Expert

Scratch Expert là khoá học thứ 4 thuộc chuỗi các khoá học lập trình căn bản. Tiếp nối những kiến thức, kĩ năng đã được học ở trình độ Become Scratcher, học viên sẽ tiếp cận sâu hơn với thế giới lập trình, làm quen với những kỹ thuật khó như Hàm (Function), Biến (Variable), Chuỗi (Array, List)…bằng cách tiếp cận trực quan, gắn liền với bài toán thực tế. Kết thúc khoá học này, học viên hoàn toàn làm chủ công cụ lập trình Scratch và có khả năng phân tích ý tưởng để hình thành hướng thực thi trên thực tế.

Become Scratcher cũng đem lại cho học viên những kỹ năng sử dụng máy tính hiệu quả hơn như cách tìm kiếm thông tin trên Google, sử dụng các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh hỗ trợ cho việc làm project hay ứng dụng phần mềm Power Point trong thuyết trình. Kiddicode tin rằng, đây chính là những kỹ năng quan trọng và không thể thiếu của một công dân số thế kỉ 21.

 

Thông tin cơ bản của khoá học:

 • Đối tượng: Học viên đã hoàn thành khoá Scratch Junior
 • Thời lượng học: 120 phút/1 buổi
 • Khoá học gồm 12 buổi (3 tháng)
 • Mỗi lớp sẽ bao gồm 2 giáo viên và học tối đa 12 học viên

 

Nội dung chi tiết của khoá học:

 • Tiếp cận với các khái niệm nâng cao hơn của Khoa học máy tính và Lập trình
 • Làm chủ công cụ lập trình Scratch
 • Sử dụng máy tính hiệu quả hơn với công cụ search Google, các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh, Power Point…
 • Luyện tập kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình
 • Lập trình game gồm nhiều level hay có những xử lý logic phức tạp (đủ khả năng để tham gia các cuộc thi lập trình quốc tế như WeCode…)

 

Thông tin liên hệ:

 • Email: trang.tt@kiddicode.org
 • Phone: 096.1600.550
Phone: 0971 269 059
5th Floor, 2A, Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Hanoi
Time City, Minh Khai, Hai Ba Trung, Hanoi
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image