[Scratch] Hiệu ứng chữ xuất hiện như đang gõ

Bài viết này hướng dẫn cái gì?
Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm 1 hiệu ứng dùng để hiển thị một câu, một đoạn ở **bong bóng hội thoại của nhân vật** trong Scratch với hiệu ứng giống như đang gõ trên bàn phím từng chữ cái.
![.gif typing text]

Cách thực hiện
Chúng ta sẽ tách hiệu ứng này thành một function (một câu lệnh mới) để có thể sử dụng đi sử dụng lại một cách dễ dàng.

Bước 1: Tạo funcion “Gõ chữ” với biến đưa vào là câu nói mà ta muốn có hiệu ứng khi xuất hiện

Trong phần Scripts, chọn More Blocks -> Make a Block rồi sau đó đặt tên cho function. Tiếp theo, chọn Option, chọn Add string input, đặt tên cho String và ấn OK

 

 

Sau khi đã tạo được function như trên, nếu muốn sử dụng, các bạn chỉ cần kéo block lệnh gõ chữ, điền câu nói mình muốn hiển thị vào là có thể sử dụng được.

 

Nhưng các bạn đừng vội, vì chúng ta chưa định nghĩa cho function “gõ chữ” nên câu lệnh chưa thực hiện được đâu! Hãy cùng chuyển qua bước 2 nhé

Bước 2: Định nghĩa cho function “Gõ chữ”

Bản chất của hiệu ứng này chính là ta sẽ cho từng chữ cái hiển thị lên màn hình.
Chúng ta sẽ sử dụng 2 biến:

  • thứ tự: Lưu số thứ tự của ký tự đó trong câu (*Ví dụ: Trong câu “Hello Scratcher” thì chữ o có thứ tự là 5*)
  • câu: Lưu câu câu đang hiển thị lên màn hình (*Ví dụ: “H”, “He”, “Hel”, “Hell”, “Hello”,…

Với 2 biến này, chúng ta sẽ tạo ra một vòng lặp, số lần lặp chính bằng tổng số chữ cái cộng với số dấu cách có trong câu của chúng ta.
Mỗi vòng lặp, chữ cái ở vị trí thứ tự tương ứng sẽ được thêm vào câu, hiển thị câu đó lên màn hình, đợi 1 khoảng thời gian và tiếp tục vòng lặp tiếp theo để thêm chữ cái ở vị trí thứ tự + 1.

Ví dụ: Với chữ “Hello” ta sẽ có 5 lần lặp

  • Lần 1: thứ tự = 1; câu = ” ” + “H” -> hiển thị chữ “H” và đợi 0.1 giây
  • Lần 2: thứ tự = 2; câu = “H” + “e” -> hiển thị chữ “He” và đợi 0.1 giây
  • Lần 3: thứ tự = 3; câu = “He” + “l” -> hiển thị chữ “Hel” và đợi 0.1 giây
  • Lần 4: thứ tự = 4; câu = “Hel” + “l” -> hiển thị chữ “Hell” và đợi 0.1 giây
  • Lần 5: thứ tự = 5; câu = “Hell” + “o” -> hiển thị chữ “Hello” và đợi 0.1 giây

Link project tham khảo: https://scratch.mit.edu/projects/92217013/

Thử thách:
Các bạn hãy thử suy nghĩ và mở rộng thêm **function “gõ chữ”** này nhé:

  • Thêm biến thời gian để kiểm soát độ dài của hiệu ứng
  • Trong câu nói gặp dấu câu (“.” “,” “!”) thì có thể ngừng lại lâu hơn 1 chút cho giống thật

Chúc các bạn thành công !!!

Phone: 0971 269 059
Fax: 096 1600 550
Keangnam, Phạm Hùng, Hà Nội
Time City, Minh Khai, Hai Ba Trung, Hanoi
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image