Huớng dẫn làm game Catching Ghost

Huớng dẫn làm game Catching Ghost

Project tham khảo: Catching Ghost

Tạo nhân vật cho trò chơi

1. Xoá nhân vật mèo có sẵn

 • Click vào biểu tượng cái kéo trên thanh công cụ
 • Click vào hình chú mèo -> chú mèo sẽ biến mất

2. Thêm nhân vật mới

 • Có 4 cách để thêm nhân vật (Sprite) mới tương ứng với 4 biểu tượng: lấy từ thư viện của Scratch, tự vẽ, lấy từ file có sẵn trong máy và chụp

 • Trong Project này, ta sẽ sử dụng các Sprite mà Scratch có sẵn. Click vào biểu tượng đầu tiên

 • Thư viện các nhân vật của Scratch sẽ hiện lên. Khi đó hãy chọn một nhân vật mà bạn thích rồi ấn nút OK ở phía góc bên phải phía dưới màn hình

 • Sau khi chọn nhân vật thành công thì nhân vật sẽ được hiện trong Sprites List

Bằng cách tương tự, các bạn cũng có thể tạo thêm nhiều nhân vật khác cho trò chơi của mình

Thêm hình nền cho trò chơi

Giống như thêm nhân vât, chúng ta cũng có 4 cách để thêm hình nền (lấy từ thư viện của Scratch, tự vẽ, lấy từ file có sẵn trong máy và chụp ảnh)

Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là các nút để thêm hình nền nằm ở vị trí khác so với các nút để thêm nhân vật.

Làm tương tự như các bước thêm nhân vật nêu trên để thêm được hình nền mới cho project

Lập trình cho nhân vật Ghost

Trong trò chơi này, ta sẽ lập trình cho nhận vật Ghost các việc sau:

 1. Sau khi ấn biểu tượng lá cờ màu xanh, cứ mỗi 1s nhân vật sẽ hiện ra ở một vị trí bất kỳ trên màn hình.
 2. Mỗi lần hiện ra thì nhân vật Ghost sẽ có kích cỡ to, nhỏ khác nhau
 3. Khi ấn vào nhân vật Ghost thì sẽ cộng 1 điểm

Chú ý: để lập trình cho nhân vật Ghost thì ta phải click đúp vào nhân vật Ghost trong phần danh sách Sprite (khi click đúp vào nhân vật Ghost thì sẽ hiện viền màu xanh xung quanh nhân vật) sau đó chọn vào block Script

 

Bước 1: Câu lệnh Go to random position giúp cho nhân vật di chuyển đến một vị trí bất kỳ trên sân khấu

 

Bước 2:

 • Câu lệnh Set size to …% cho phép phóng to, thu nhỏ kích cỡ của nhân vật
 • Để nhân vật có kích cỡ bất kỳ, ta thay số 100 bằng câu lệnh pick random. Câu lệnh này sẽ chọn ra một số ngẫu nhiên trong khoảng (VD như trong hình dưới là từ 1 đến 100)

Bước 3:

 • Chúng ta sẽ tạo ra một Biến (Variable) để lưu điểm số của người chơi
 • Cách làm: Chọn Data -> Make a Variable -> Sẽ có một bảng thông báo hiện ra -> Điền vào đó tên biến là “Score” rồi chọn OK

 • Sau khi hoàn thành các bước trên, sẽ xuất hiện các câu lệnh mới

 

 • Ý nghĩa các câu lệnh như sau:
  • set Score to …: Đặt Score = …. (Thường dùng để Reset điểm của người chơi khi bắt đầu lại trò chơi hoặc Cho người chơi một số lượng điểm nhất định khi bắt đầu trò chơi)
  • change Score by 1 = Cộng thêm vào Score 1 điểm (Để trừ điểm thì ta để dấu – trước số)
  • show variable Score: Cho phép người