Hướng dẫn làm menu game Scratch

Các bạn có thể tạo một project Scratch bằng phần mềm offline hoặc sử dụng qua site online. Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

Trong bài mình sử dụng phần mềm Scratch Offline các bạn tham khảo thêm tại đây.

Phần 1: TẠO HÌNH ẢNH CHO MENU GAME SCRATCH

Mặc định của chương trình Scratch Offline khi bạn mở lên sẽ có sẵn một project được tạo.

 1. Xoá nhân vật mèo có sẵn:

  Để xoá một nhân vật trong Scratch các bạn có thể:

Click vào biểu tượng cái kéo trên thanh công cụ

Click vào hình chú mèo -> chú mèo sẽ biến mất

Bạn cũng có thể nháy chuột phải vào chú mèo và chọn delete.

 

2. Tạo hình cho menu game:

 • Có 4 cách để thêm nhân vật (Sprite) mới tương ứng với 4 biểu tượng:
  • Lấy từ thư viện của Scratch,
  • Tự vẽ qua mục vẽ của chương trình
  • Lấy từ file có sẵn trong máy
  • Chụp hình từ webcam.

Tại bài viết này mình sử dụng phương pháp chèn trực tiếp vào một ảnh Project.

 • Bước 1: click vào biểu tượng Upload sprite from file được mình khoanh đỏ ở hình dưới
 • Bước 2: sau khi click vào biểu tượng được khoanh đỏ ở hình trên sẽ có 1 Cửa sổ nhảy lên như hình dưới để bạn chọn file chèn vào Project.( tại đây mình sử dụng hình ảnh được lấy từ Internet.) 
 • Bước 3: chọn hình ảnh và bấm Open như hình dưới để chèn hình ảnh vào project

 • Bước 4: thay đổi Backdrop bằng cách bấm vào nút Choose backdrop from library được khoanh đỏ ở hình dưới.

 • Bước 5: Sau khi bấm nút   Choose backdrop from library  tại bước 4 sẽ có 1 cửa sổ như sau hiện lện.

Sau khi cửa sổ trên hiện lên hãy bấm vào backdrop bạn yêu thích, mình sử dung backdrop blue sky. sau khi chọn vào backdrop bạn thích hãy bấm vào nút ok được khoanh tròn ở dưới..

 

 • Bước 6: sau khi xong bước 5 bạn hãy bấm vào Stage ở góc dưới màn hình và sau đó bấm chột phải vào bạckdrop trên cùng chọn duplicate để tạo ra 2 backdrop nữa.

 • Bước 7: đổi tên 3 backdrop vừa duplicatebước 6  bằng cách điền tên vào ô được khoanh đỏ ở hình dưới. (mình đổi tên 3 backdrop thành play – howtoplay -backdrop)

 • Bước 8: sắp xếp sprite theo ý thích của bạn bằng cách bấm chuột trái vào sprite ở khu vực mình khoanh đỏ ở dưới rồi kéo đến nơi bạn thích.

Phần 2: TẠO LẬP TRÌNH CHO CÁC PHÍM 

 1. Lập trình phím play:
 • Bước 1: Bạn hãy bấm vào sprite play sau đó kéo đoạn code sau vào ô script

 • Bước 2: Bạn hãy bấm vào sprite how to play sau đó kéo doạn code sau vào ô script

 • Bước 3: Bạn hãy bấm vào sprite nội dung của How To Play  sau đó kéo đoạn code sau vào ô script

2. Giải thích nghĩa của đoạn code:

 1. Nút play game:
  • Phần 1: Khối lệnh When this sprite clicked (khi click vào sprite này sẽ thực hiện lệnh dưới)
   • switch backdrop to playgame: lệnh này sẽ đổi backdrop mặc định sang backdrop play game với mục đích là cầu nối cho 2 sprite còn lại.
   • loop forever: đây là khối lệnh  lặp tạo hiệu ứng nút play biến mất. thay đổi size -10 và đợi 0.00001 giây sau đó lại tiếp tục thay đổi size và đợi. Nếu size = 10 or size < 10 thì ẩn sprite
  • Phần 2: khối lệnh when backdrop switch to howtoplay(khi backdrop được chuyển tới howtoplay thì thực hiện khối lệnh dưới):
   •  go to x:??? y:???: lệnh này để tạo hiệu ứng đưa nút play sang toạ độ x,y
   • set size to 20%: lệnh này đưa size nút play bé lại tạo hiệu ứng đẹp mắt hơn
  • Phần 3: khối lệnh when backdrop switch to backdrop (khi backdrop được đổi về backdrop tên là backdrop)
   • show: hiển thị sprite
   • set size to 40%: Đưa size sprite lên 40% size gốc
  • Phần 4: khối lệnh when flag clicked: (khi lá cờ được bấm)
   • switch backdrop to backdrop: lệnh này sẽ đổi backdrop về backdrop mặc định
   • go to x:??? y:???: lệnh này để tạo hiệu ứng đưa nút play về toạ độ x,y
   • show: hiển thị sprite
   • set size to 40%: Đưa size sprite lên 40% size gốc
 2. Nút how to play: 
  • Phần 1: Khối lệnh When this sprite clicked (khi click vào sprite này sẽ thực hiện lệnh dưới)
   • repeat 10: đây là khối lệnh  lặp tạo hiệu ứng nút how to play biến mất. thay đổi size -15 và đợi 0.00001 giây sau đó lại tiếp tục thay đổi size và đợi. Nếu size = 10 or size < 10 thì ẩn sprite
   • switch backdrop to how to play : lệnh này sẽ đổi backdrop mặc định sang backdrop how to play với mục đích là cầu nối cho 2 sprite còn lại.
  • Phần 2: khối lệnh when backdrop switch to playgamekhi backdrop được chuyển tới howtoplay thì thực hiện khối lệnh dưới):
   •  hide: ẩn sprite
  • Phần 3: khối lệnh when backdrop switch to backdrop (khi backdrop được đổi về backdrop tên là backdrop)
   • show: hiển thị sprite
   • set size to 100%: Đưa size sprite về 100% size gốc
  • Phần 4: khối lệnh when flag clicked: (khi lá cờ được bấm)
   • switch backdrop to backdrop: lệnh này sẽ đổi backdrop về backdrop mặc định
   • show: hiển thị sprite
   • set size to 100%: Đưa size sprite lên 100% size gốc
 3. Menu How to play:
  • tại đây có 3 lệnh
   •  when backdrop switch to backdrop
    • hide: ẩn sprite
   •  when backdrop switch to howtoplay
    • show: hiện sprite
   •  when backdrop switch to playgame
    • hide: ẩn sprite
  • Mục đích của 3 lệnh này là khi backdrop là playgame và backdrop thì sẽ ẩn sprite menu how to play. khi backdrop howtoplay được thay đổi thì sẽ hiển thị menu howtoplay

Phần 3: THÀNH QUẢ:

Phone: 0971 269 059
Fax: 096 1600 550
Keangnam, Phạm Hùng, Hà Nội
Time City, Minh Khai, Hai Ba Trung, Hanoi
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image